Instruccions de matrícula

CURS 2021/2022

 

- Carta informativa d'activació de matrícula al GestIB (alumnat del centre)

- Instruccions per realitzar el pagament del material del curs (alumnat del centre i nou alumnat). Per acreditar la condició de família nombrosa o monoparental s'ha d'enviar la corresponent documentació oficial a: matricula@ies.sonrullan.com 

- Llistat de llibres de text (alumnat del centre i nou alumnat)  PENDENT

- Instruccions per fer-se soci de l'APIMA (alumnat del centre i nou alumnat)  PENDENT

- Formulari per llogar la taquilla (alumnat del centre i nou alumnat)   PENDENT

- Informació sobre les beques del Ministeri d'Educació 

 

 

 

Contacte

IES SON RULLAN Arquebisbe Miquel Roca, 10
07009 Palma de Mallorca
971472243 iessonrullan@educaib.eu