Secretaria

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA: ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

 BEQUES I AJUDES : MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE  ; CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

HOMOLOGACIÓ I EXEMPCIÓ DE LA LLENGUA CATALANA
 PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 

PROVES LLIURES

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT
 SOL·LICITUD DE TÍTOLS 

Comunicat:
- Títols de Batxillerat de l'IES Son Rullan i del Col·legi Sant Pere:
darrera remesa rebuda d'alumnat titulat al curs 2016/2017, convocatòria de setembre, i al curs 2017/2018.

- Títols de Batxillerat del Col·legi Sant Antoni Abat:
darrera remesa rebuda d'alumnat titulat al curs 2016/2017

- Títols d'ESO de l'IES Son Rullan:
darrera remesa rebuda d'alumnat titulat al curs 2016/2017, convocatòria de setembre i al curs 2017/2018,  convocatòria de juny.

- Títols de Formació Professional de l'IES Son Rullan:
darrera remesa rebuda d'alumnat titulat al curs 2016/2017


- Títols de Formació Professional del Col·legi Sant Antoni Abat:
darrera remesa rebuda d'alumnat titual al curs 2017/2018

 
SOL·LICITUD DE CERTIFICATS

 

Contacte

IES SON RULLAN Arquebisbe Miquel Roca, 10
07009 Palma de Mallorca
971472243 iessonrullan@educaib.eu